บริษัท เจ.ดี. พูลส์

บริษัท เจ.ดี. พูลส์บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่ ณ กลุ่มบริษัท เจ.ดี. พูลส์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558


กลุ่มบริษัท เจ.ดี. พูลส์ ได้ก่อตั้งบริษัทขี้นในปี พ.ศ. 2540 ณ จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ริเริ่มนำมาตรฐานใหม่ของสระว่ายน้ำ มาสู่ตลาดเมืองไทย และได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่เคยหยุดยั้ง ได้สร้างสมความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่ครบวงจรแบบ One Stop Services ตั้งแต่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ และติดตามดูแลรักษาสภาพสระ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปี

 1945
ผู้เข้าชม

บรรยากาศการอบรม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์