ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจอยากลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม เพื่อเพิ่มพูนมูลค่า และเพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอย่างมาก เพราะโอกาสประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสูง ได้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงต่ำ โดยโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed รองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สามารถจัดหมวดหมู่ ทรัพย์สิน หนี้สิน จัดทำประวัติ การทำธุรกรรมของลูกค้า ตรวจสอบการชำระ-ค้างชำระได้อย่างง่ายดาย

Feature ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • บัญชี อาคาสำนักงาน เจ้าหนี้เงินจอง เจ้าหนี้เงินทำสัญญา เจ้าหนี้เงินดาวน์
  • กำหนดกลุ่มบัญชิสินค้า เพื่อให้ทำการบันทึกกลุ่มรหัสสินค้า
  • กำหนดรหัสสินค้าที่มี Stock เพื่อให้สามารถดูยอดคงเหลือหรือรายงาน สินค้าได้ตลอดจนสินค้าบริการ
  • การกำหนดเอกสารรับเงินมัดจำ เมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญาซื้อบ้าน กับทาง บริษัท ทางบริษัทจะได้รับเงินจอง และเงินทำสัญญา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เอกสารประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นขั้นตอนที่ 1 ทำการกำหนดผังบัญชี ในส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นมาใหม่ที่เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดรหัสบัญชี

บัญชี หมวด เลขที่บัญชี
อาคารสำนักงาน ทรัพย์สิน 12420-00
เจ้าหนี้เงินจอง หนี้สิน 21200-02
เจ้าหนี้เงินทำสัญญา หนี้สิน 21200-03
เจ้าหนี้เงินดาวน์ หนี้สิน 21200-04

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดกลุ่มบัญชิสินค้า เพื่อให้ทำการบันทึก อาคาร ที่เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสกลุ่มสินค้า

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดกลุ่มบัญชิสินค้า เพื่อให้ทำการบันทึก อาคาร ที่เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสกลุ่มสินค้า

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดรหัสสินค้าที่มี Stock เพื่อให้สามารถดูยอดคงเหลือหรือรายงานสินค้าได้ที่เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้า

ขั้นตอนที่ 4 ทำการกำหนด รหัสสินค้าบริการที่เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้าบริการ

ขั้นตอนที่ 5 ทำการกำหนดเอกสารรับเงินมัดจำที่เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสารเชื่อม

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกรายละเอียดลูกค้าที่ต้องการขายสินค้าเมนู Enterprise Manager > AR Setup > กำหนดรหัสลูกนี้

ขั้นตอนในการบันทึกรายวันขายอสังหาริมทรัพย์

เมื่อลูกค้ามาดูโครงการและต้องการจะซื้อบ้าน ทางบริษัทจะทำการขายบ้าน โดยราคา บ้าน 3,000,000 บาท จะทำการหักค่าจอง 30,000 บาท หักค่าทำสัญญา 40,000 บาท ส่วนเงินดาวน์ ทางบริษัทให้ลูกค้าผ่อนเงินดาวน์เป็นงวด ๆ ได้โดยใช้เวลา10 งวด เป็นจำนวน 50,000 บาท หลังจากนั้น ลูกค้าจะทำการกู้ธนาคาร เพื่อทำการโอนบ้านในภายหลัง งวดสุดท้ายที่โอนต้องจ่าย 2,880,000 บาท1. เมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญาซื้อบ้านกับทางบริษัททางบริษัทจะได้รับเงินจองและเงินทำสัญญา โดยบันทึกที่เมนู Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอรับเงินมัดจำ

1.1 รับเงินมัดจำ – เงินจอง สามารถกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้เงินจอง ได้ที่ Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอรับเงินมัดจำ โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีดังนี้
1.2 รับเงินมัดจำ – เงินทำสัญญา สามารถกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้เงินจองได้ที่ Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอรับเงินมัดจำ โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีดังนี้

2. จากนั้นทางบริษัท จะให้ลูกค้าทำการผ่อนเงินดาวน์ (สินค้าบริการ)เป็นงวด ๆ ประมาณ 10 งวด โดยจะถือว่าเงินที่ได้ยังไม่ใช่รายได้ บันทึกรายการได้ที่เมนู Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอขายเชื่อ

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีดังนี้

3. เมื่อรับเงินดาวน์จากลูกค้าจะบันทึกที่เมนู Account Receivable > AR Data Entry > หน้าจอรับชำระหนี้ซึ่งเงินดาวน์ ทั้ง 10 งวดจะบันทึกรับชำระหนี้ให้ลักษณะ Partial คือโปรแกรมจะเก็บยอดค้างชำระให้จนกว่าจะชำระหนี้ครบ 10 งวด

เมื่อมีการรับชำระหนี้ในงวดถัดไปที่หน้าจอรับชำระหนี้จะแสดง จำนวนเงินทั้งสิ้น ยอดค้างชำระ และยอดชำระ เพื่อให้ทราบว่า ลูกหนี้รายนี้มียอดค้างชำระหนี้อยู่เท่าไร

4. เมื่อบริษัทได้รับเงินดาวน์ ครบทั้ง 10 งวด ก็จะทำการเปิดบิลขายบ้านโดยจะมีการตัด Stock บ้านทันทีและจะถือว่า เงินจอง,เงินทำสัญญา เป็นการรับรู้รายได้จริง โดยบันทึก

*หมายเหตุ : สำหรับเงินดาวน์จะถูกตัดที่หน้าจอรับชำระหนี้แล้วทั้ง 10 งวด ดังนั้นให้เก็บยอดเงินดาวน์มาบันทึกเป็น ส่วนลดท้ายบิล และที่เอกสารเชื่อม GL ให้ผูกผังบัญชีส่วนลดจ่ายเป็นผังบัญชีของเจ้าหนี้เงินดาวน์แทน โดยโปรแกรมจะสำหรับการบันทึกบัญชีดังนี้
 8726
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานบัญชี :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์