เช็กวิธี "ขอคืนภาษี" ปี 2566 ทำอย่างไร

เช็กวิธี "ขอคืนภาษี" ปี 2566 ทำอย่างไร


กรมสรรพากร 
เปิดให้มีการ "ยื่นภาษี 2566" แล้ว สำหรับคนไทยทุกคนที่มีรายได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยปกติการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะยื่นปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม ของปีถัดไป เช่น รายได้เกิดขึ้นในปี 2565 (ปีภาษี 2565) ต้องยื่นภาษี ภายในวันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2566

นอกจาก ยื่นภาษีแล้ว การวางแผน ลดหย่อนภาษี เพื่อขอคืนภาษี ไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อรักษาสิทธิ และหากใครกำลังสงสัยว่าสิทธิลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบค่ะ

วิธีการยื่นภาษี 2566

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว และ ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นภาษี ดังนี้

 • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) โดยเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปี หลังจากหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ 
 • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อประกอบการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

วิธี ขอคืนภาษี 2566

การขอเงินคืนภาษีนั้น เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถทำได้ หากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปีมากกว่ามูลค่าภาษีที่ตัวเองมีหน้าที่ต้องจ่ายจริง จากการคำนวณภาษี เมื่อยื่นเงินภาษีไป สรรพากรก็จะพิจารณาตามเงื่อนไข และคืนเงินภาษีบางส่วนที่เกินกว่าที่จ่ายจริงกลับมาให้เรา เช่น ภาษีปันผลหุ้น แล้วเรารู้ได้อย่างไีรว่าเรามีเงินภาษีที่ขอคืนได้

วิธีตรวจสอบมูลค่าภาษีที่ขอคืนได้

หลังจากที่ยื่นภาษี ผ่านเว็บของกรมสรรพากร ตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. ขั้นตอนสุดท้ายของการยื่นภาษีจะมีปรากฏว่า เราสามารถขอคืนได้เท่าไหร่ในช่องของ “ยอดภาษีสุทธิชำระไว้เกิน” 

จากนั้นหน้าเว็บไซต์จะถามว่า “ต้องการขอคืนภาษีที่ชำระไว้เกินหรือไม่” ถ้าต้องการขอคืนภาษี ก็คลิกตรง “ต้องการขอคืน” ซึ่งทางเว็บไซต์จะแจ้งผลไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้นั้นเอง โดยจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบอยู่ด้านล่าง

ตรวจสอบ ขอคืนภาษี 2566

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร คลิกที่นี่
 2. คลิกที่สอบถามการคืนภาษี (E-Refund)
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ชื่อผู้เสียภาษี (แบบไม่ต้องระบุคำนำหน้า), ชื่อสกุล (นามสกุล) และคลิกสอบถาม
 4. เช็คสถานะการสอบถามข้อมูลของเงินคืนภาษี
 5. ช่องทางการรับคืนเงินภาษี

ช่องทางรับเงินคืนภาษี

 1. พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีธนาคารออนไลน์, 
 2. รับเงินคืนภาษีเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธ.ก.ส.,
 3. รับเงินคืนภาษีเข้าบัตร e-Money หรือ e-Wallet (แอปฯ เป๋าตัง) เฉพาะธนาคารกรุงไทย 

สำหรับ การยื่นภาษีออนไลน์ 2566 กรมสรรพากร กำหนดไว้ยื่นภาษี ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2566

ขอบคุณที่มา : https://www.komchadluek.net/

ระบบ Value Added Tax

หรือระบบภาษีของ โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ ต้องการได้ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถ พิมพ์ ภ.ง.ด 3, ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

หากสนใจโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ที่สามารถช่วยเหลืองานด้านภาษีและงานบัญชีครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร : 081-359-6920, 02-402-6117 Email : sale@prosoftwinspeed.com


ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงานบัญชี ได้ที่
บทความ: www.prosoftwinspeed.com
 139097
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น แน่นอนว่ามักจะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาให้เจ้าของธุรกิจต้องคอยรับมืออยู่ตลอดเวลา และแม้จะระมัดระวังเป็นอย่างดีด้วยความเป็นมือใหม่ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าความผิดพลาดด้านการเงิน คือ หนทางแห่งความลำบากในการทำธุรกิจ สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินในการทำธุรกิจ ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้ดูเพื่อหาหนทางให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป โดยข้อผิดพลาดที่ผู้ประกอบการมักพบกันก็คือ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ที่ทำให้กิจการจำเป็นและจำใจต้อง เปลี่ยนสำนักงานบัญชี ใหม่ เรื่องที่สำคัญคือ
โปรแกรม ERP เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่เชื่อมต่อและรวมรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรในระบบเดียวกัน โดยรวมถึงเรื่องบัญชีทางการเงินด้วย โดยโปรแกรม ERP จะช่วยให้ฝ่ายบัญชีสามารถดำเนินการตรวจสอบรายการเงินสด รายการเจ้าหนี้ รายการลูกหนี้ รายการค่าใช้จ่าย และรายการบัญชีอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะงานบัญชีคือส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน การมีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงานบัญชีทำให้องค์กรมีความราบรื่น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน
"ยื่นภาษี 2566" การจ่ายภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนพลเมืองไทย คนไทยทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" นี่ก็ผ่านมาถึงกลางปีแล้ว เพราะฉะนั้น ควรวางแผน ลดหย่อนภาษี ไว้แต่เนิ่น ๆ และหากใครกำลังสงสัยว่าสิทธิ "ลดหย่อนภาษี 2565" มีอะไรบ้าง ทีนี่มีคำตอบค่ะ
เจ้าของธุรกิจที่ซื้อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ อาจจะต้องเสียค่าซื้อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ก็จะเริ่มหันมาสนใจว่า รายจ่ายเหล่านี้สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ หรือภาษีซื้อที่จ่ายไปนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้บ้างหรือไม่ ซึ่งสามารถตามไปหาคำตอบพร้อมกันจากบรรทัดต่อจากนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์