บริษัท เอเพ็กซ์เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอเพ็กซ์เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด

  • "โปรแกรมใช้งานง่าย พิมพ์รายงานได้รวดเร็ว"
คุณนิพร กิตติสนธิรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการบัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"Software มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ จึงนำมาใช้"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยด้านงานบัญชีเป็นส่วนใหญ่ ช่วยให้การบันทึกข้อมูลบัญชีเป็นเรื่องง่าย"

เกี่ยวกับบริษัท:

ww.amt.in.th
บทความโดย :คุณนิพร กิตติสนธิรักษ์ บริษัท เอเพ็กซ์เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
 25
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์