ธุรกิจเหล็ก

ธุรกิจเหล็ก

Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิต

เครื่องมือสำคัญเพื่อบริหารธุรกิจเหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็ก มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเหล็กมีความจำเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีส่วนสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น และจากแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ต้องการของตลาดและนักลงทุน อีกทั้งยังมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย

คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้
ในการจัดการธุรกิจเหล็กของคุณหรือไม่?

คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ ในการจัดการธุรกิจเหล็กของคุณหรือไม่?
 • หน่วยนับซื้อ-ขายคนละหน่วยนับ การตรวจนับ Stock ต้องใช้เวลานาน ต้นทุนสินค้าไม่ถูกต้อง เช่น ซื้อเหล็ก 1 ตัน แล้วแบ่งขายเป็น เส้น, เมตร หรือ ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม)
 • การบริหารสินค้าคงเหลือ การวางแผนสั่งซื้อไม่สอดคล้องกับออเดอร์ ฝ่ายจัดซื้อไม่ทราบปริมาณ การขายในแต่ละวัน? ฝ่ายขายไม่รู้ว่ามี Stock เพียงพอที่จะขายหรือไม่? ไม่มีข้อมูล support การทำงาน?
 • จัดซื้อไม่สามารถควบคุมวงเงินการซื้อสินค้า
 • Sale ทำงานซ้ำซ้อน เสียเวลากับการทำเสนอราคาแบบเดิมๆ รอเจ้าของกิจการหรือหัวหน้า ฝ่ายขายอนุมัติ ใช้เวลาค่อนข้างนาน
 • ขาดความรู้เรื่องการตลาด โปรโมชั่นสินค้าเพื่อระบาย Stock
 • พนักงานบัญชี บันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การคำนวณตัวเลขผิดพลาด บันทึกข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริง ปกปิดความผิดพลาดของตัวเอง เช่น ผิดแล้วไม่รายงาน ไม่แก้ไข
 • ไม่มีโปรแกรมควบคุมภายในทำให้ธุรกิจขาดทุนแทนที่จะกำไร เช่น พนักงานขายสินค้าต่ำกว่าต้นทุน, แอบขโมยสินค้า

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ตอบโจทย์ธุรกิจเหล็กได้อย่างไร ?

 1. ช่วยแก้ปัญหาหน่วยนับไม่เชื่อมกันทำให้ตัดสต็อกไม่ตรง เหล็กมีหลายหน่วยนับ กรณีซื้อเป็นกิโลกรัม,ตัน แล้วตัดขายเป็นกิโลกรัม,เส้น, เมตร, การควบคุมต้นทุนสามารถแปลงหน่วยนับที่ให้ซื้อ ขาย รับเข้า จ่ายออก ให้เป็นหน่วยนับเดียวกัน รองรับจุดทศนินยม 2-4 ตำแหน่ง แสดงต้นทุนสินค้าคงเหลือแบบเรียลไทล์ การตัดขายเหล็กสามารถระบุจำนวนสินค้าหรือแสกนบาร์โค้ดได้ตามหน่วยนับที่ใช้ขาย สามารถออกใบกำกับภาษี e-Tax Invoice ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอนาน

  หน้าจอขายเชื่อ

  หน้าจอ e-Tax invoice

  หน้าจอ กำหนดสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ และ barcode

  หน้าจอกำหนดจุดทศนิยมและจำวนวันหมดอายุของสินค้า

 2. สามารถวิเคราะห์กำไรขั้นต้นแยกตาม Job ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแต่ละ Job มีต้นทุนสินค้าเท่าไหร่ ? งบบานปลายหรือไม่ ? ช่วยควบคุมต้นทุนไม่ให้สูงกว่างบประมาณ สามารถคุม Stock แต่ละโครงการได้ และ บริหารการสั่งซื้อให้ทันต่อการทำงาน เพื่อส่งมอบงานให้ตรงเวลา

  หน้าจอ Order Plan

  หน้าจอ Range Report กำไรขั้นต้น

  รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้น

 3. การบริหารสินค้าคงเหลือ การวางแผนสั่งซื้อไม่สอดคล้องกับออเดอร์ ฝ่ายจัดซื้อไม่ทราบปริมาณการขายในแต่ละวัน? ฝ่ายขายไม่รู้ว่ามี Stock เพียงพอที่จะขายหรือไม่? ไม่มีข้อมูล support การทำงาน?

  หน้าจอสั่งขายแสดงยอดสินค้าคงเหลือ

 4. จัดซื้อสามารถควบคุมวงเงินการซื้อสินค้าตามวงเงินของ Supplier ได้ และตัดเงินมัดจำ

  หน้าจอซื้อตัดเงินมัดจำ

 5. Sale สามารถเสนอราคาได้ง่าย เจ้าของกิจการหรือหัวหน้าฝ่ายขายสามารถอนุมัติใบเสนอราคาในระบบได้ทันที และสามารถเช็ควงเงินตั้งแต่ทำเสนอราคา และโปรแกรมสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการเสนอขายต่ำกว่าต้นทุนสินค้า

  หน้าจอขายต่ำกว่าต้นทุน

  หน้าจอเตือนเกินวงเงินอนุมัติ

  หน้าจอเตือนเมื่อมีเงินมัดจำ

 6. สามารถปรับราคาขายตามกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มสินค้า จัดโปรโมชั่นเพื่อระบาย Stock เศษเหล็ก

  หน้าจอกำหนด promotion

 7. สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามความรับผิดชอบของพนักงาน และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล Insert, Edit, Delete ,Print การตรวจสอบและควบคุมภายใน เช่น การข้ามใบกำกับภาษี หรือ สามารถตรวจสอบได้ว่า ใครเข้ามาลบหรือแก้ไขเอกสาร

  หน้าจอกำหนดสิทธิ์

  หน้าจอ Audit Trail

ลูกค้าของเรา

บริษัท พุทธมณฑลสตีล จำกัด บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จํากัด บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จํากัด (มหาชน) บริษัท ซาโดชิมะ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เค.ซี. เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บริษัท ตราเพชร จำกัด บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ข้อมูล บริษัท เพท-เคม ซัพพลาย จำกัด บริษัท สยาม เอเซีย เมททอล จำกัด บริษัท อิทาโอะเทค (ประเทศไทย) จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอส สตีล เอ็นจิเนียริ่ง (1999) บริษัท ฟูจิ เมททอล จำกัด บริษัท ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไทยอลูเวิร์ค จำกัด บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด บริษัท แพชชั่น อัลติเมท แคสติ้ง จำกัด บริษัท สยามโตโยเด็นสัน จำกัด บริษัท ไตโย ฟาสเทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 16678
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานบัญชี :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์