สักวันหนึ่งจะนำซอฟต์แวร์ที่ดีสู่นักบัญชี

สักวันหนึ่งจะนำซอฟต์แวร์ที่ดีสู่นักบัญชี


              จากการที่เคยทำบัญชีด้วยมือต้องลงสมุดบัญชีด้วยมือไม่เคยมีคอมพิวเตอร์จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสเห็นการทำบัญชีด้วยซอฟต์แวร์ทำให้ผมทึ่ง และตื่นตาตื่นใจมาก เพราะทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของคนทำบัญชีได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่เลิกอาชีพการทำบัญชีเพื่อเข้าสู่อาชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีอย่างเต็มตัว พร้อมคิดไว้ว่าสักวันคงได้เห็นนักบัญชีทั่วประเทศได้ใช้ซอฟต์แวร์ของโปรซอฟท์อย่างแน่นอนก้าวเข้าสู่การสร้างบริษัทซอฟต์แวร์

      4 กันยายน 2538 เป็นวันเริ่มต้นของผมในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจซอฟต์แวร์อย่างเต็มตัวผมมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมาก ผมเห็นว่าโปรแกรมบัญชีที่ดีๆในเมืองไทยในตอนนั้นมีน้อยมากทำให้ผมตัดสินใจพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบัญชีเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยอาศัยประสบการณ์ที่ตนเองมีความชำนาญในการวางระบบบัญชีมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อธุรกิจของคนไทยโดยเฉพาะบทความโดย : 
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 89
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์