บริษัท เออร์เนท จำกัด

บริษัท เออร์เนท จำกัด

   โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ข้อมูลแสดงแบบ Real Time สามารถคำนวณต้นทุนได้หลากหลาย


   คุณปิ่นอนงค์ บัวหลวง
   ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการงานวางระบบ ออกแบบ และติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์มือถือ เริ่มตั้งแต่การวางแผนเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยทักษะความสามารถทางด้านเทคนิค และการบริหารด้านทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ทุนจดทะเบียน : 6,475,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a
สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"ต้องการให้การจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีการเงินเป็นระบบ และมีความปลอดภัย ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ แบบ Real Time ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ และต้องการลดความผิดพลาดในระบบงานบัญชี จึงเลือกนำ Software บัญชี Prosoft WINSpeed เข้ามาใช้ในระบบการทำงาน"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

1.ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินให้เป็นระบบ สามารถเรียกดูข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลย้อนหลัง และข้อมูลปัจจุบันได้สะดวก และรวดเร็ว
2.ช่วยในการคำนวณต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
3.ช่วยลดข้อผิดพลาดของระบบงานทางด้านบัญชีการเงิน สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดระยะเวลาการทำงานได้

เกี่ยวกับบริษัท:

www.erlnet.co.th


บทความโดย :คุณปิ่นอนงค์ บัวหลวง บริษัท เออร์เนท จำกัด
 528
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์