บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด

   โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed สามารถรองรับธุรกิจได้หลายประเภท ยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
    และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ดี

   คุณพิมพา  มาสุข
   ตำแหน่ง : กรรมการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรับทำบัญชี วางรูประบบบัญชี เป็นที่ปรึกษางานด้านบัญชี และภาษีอากร

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a
สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากธุรกิจต้องการความเร็ว ความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาในการทำงาน จึงหา Software เข้ามาใช้ในระบบการทำงาน"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ช่วยในเรื่องระบบการทำงาน ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ได้ครบตามความต้องการของบริษัท"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.beaccount.comบทความโดย :คุณพิมพา  มาสุข บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
 572
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์