Key Feature

ฟีเจอร์เด่น Prosoft WINSpeed

โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN หรือ Standalone ได้ ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงการทำงานทั้งหมด 24 เมนู

ฟีเจอร์เด่น Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  • รองรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice)
  • สามารถนำเข้าข้อมูลกับโปรแกรมอื่นๆ ด้วยการ Import/Export เช่น ข้อมูลซื้อ ข้อมูลขาย สต็อก
  • สามารถจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญได้หลากหลายรูปแบบ
  • สามารถตรวจสอบภายในได้ด้วยระบบ Audit & Internal Control
  • สามารถขึ้นระบบได้ง่ายด้วยการ Generate ข้อมูลเริ่มต้นได้ตามประเภทธุรกิจ
  • เปิดเผย Data Structure ระดับ Table, Field เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมเพิ่มได้ตามความต้องการของลูกค้า (Customize)
 11364
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์