คำศัพท์ทางบัญชี หมวด Q

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด Qอักษร    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z

คำศัพท์                                                                                               ความหมาย


qualified
 
มีเงื่อนไข
qualified auditor’s report
 
รายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข
qualified opinion
 
ความเห็นแบบมีเงื่อนไข
quick asset
 
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว
quick ratio
 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
quick ratio
 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว

ที่มา : www.buncheeaudit.com
 64
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์