สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

เริ่มก่อตั้งเริ่มจากผู้ประกอบอาชีพ ขับรถแท็กซี่กลุ่ม เล็กๆ ที่มีแนวความคิดเดียวกัน นั่นคือทำอย่างไรให้ผู้ขับรถแท็กซี่ได้มีโอกาสรวมกลุ่มกัน  เพื่อช่วยกันเสริมสร้างและส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านซอฟต์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.suvarnabhumitaxi.co.th

 2375
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์