บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด

บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด

  • โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย สะดวกในการทำงาน
คุณรุ่งฤดี ศิริงาน
ตำแหน่ง : แผนกบัญชีการเงิน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตจานอัดมันเม็ดและเครื่องจักรให้กับโรงงานแป้งมันอุตสาหกรรม โรงงานผลิตเครื่องจักรอาหาร จากนั้นจึงเพิ่มสายงานการผลิตถังน้ำมัน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี จนพัฒนามาถึงปัจจุบัน ได้แบ่งสายงานออกเป็น 6 สายงาน ได้แก่
1. ด้านสถานีบริการน้ำมัน ผลิตและจำหน่าย ถังน้ำมันเชื้อเพลิงบนดินและฝังดิน ถังน้ำบนดินและใต้ดิน อุปกรณ์น้ำมัน โดยปัจจุบันทางบริษัทได้ผลิตและจำหน่ายถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินแบบผนัง 2 ชั้น( Jacketed Tank) ตามมาตรฐานUnderwriters Laboratories (UL58 และUL1746) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่กฎกระทรวงกำหนด
2.ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้แก่ หม้อไอน้ำ(Boiler), ลิฟท์ส่งสินค้า(Freight Lift) , สายพานลำเลียง(Conveyor), เครื่องจักรความร้อน , อุตสาหกรรมอาหาร , อุปกรณ์แสตนเลส , ระบบบำบัดอากาศ
3.ด้านซ่อมบำรุง ได้แก่ งานล้างและซ่อมบำรุงบอยเลอร์ , ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
4.ด้านงานตัด – พับ – กลึง – ม้วน ด้วยเครื่องเลเซอร์Co2 และเครื่องจักรCNCที่ทันสมัย
5.ด้านงานออกแบบ คำนวณและตรวจสอบเซ็นรับรอง Boiler Hotoil ห้องเย็น สถานีบริการน้ำมัน งานโครงสร้าง โดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร
6.กำลังเพิ่มสายงานการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ(Automation)

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a
สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการนำ Software มาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อให้การทำงานมีความง่าย และมีประสิทธิภาพ"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ช่วยให้การทำงานทางด้านบัญชีง่ายขึ้น สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ได้"

เกี่ยวกับบริษัท:

akcengineering.comบทความโดย :คุณรุ่งฤดี ศิริงาน บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด

 143
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์