โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

โรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน จักษุแพทย์ ผู้วางรากฐานและดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งยังเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยลักษณะภายในของจอประสาทตา (Peripheral Retina) ในภาวะปกติได้สำเร็จ กลายเป็นหลักวิชาพื้นฐานทางจักษุวิทยาที่จักษุแพทย์ทั่วโลกใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิงจนถึงปัจจุบัน

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านซอฟต์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.rutnin.com

 957
ผู้เข้าชม

บรรยากาศการอบรม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์