บริษัท เค.พี.อะโกร อินดัสทรี้ จำกัด

บริษัท เค.พี.อะโกร อินดัสทรี้ จำกัด

บรรยากาศการอบรม ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เชียงใหม่

ประกอบกิจการให้บริการทางการเกษตรอย่างครบวงจรอาทิ การให้บริการแปรรูปเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด การให้บริการรับฝากสินค้าห้องเย็น และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านซอฟต์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ

 2701
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์