กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

ทุนจดทะเบียน : n/a จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อใช้ในการบันทึกรายได้และรายจ่ายของหน่วยงาน"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรม Prosoft WINSpeed ช่วยลดระยะเวลา ลดความยุ่งยากในการทำงาน รวมถึงการดึงรายงานข้อมูลต่างๆให้รองรับต่อการทำงานมากขึ้น"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.dnp.go.th

 461
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์