วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
กสิกรไทย 980-2-04908-8 ศรีสมาน ออมทรัพย์ บจก. โปรซอฟท์ คอมเทค
ไทยพาณิชย์ 169-2-03111-2 บิ๊กซีหัวหมาก ออมทรัพย์ บจก. โปรซอฟท์ คอมเทค
ttb ทหารไทยธนชาต 666-2-02817-1 โรงพยาบาลรามคำแหง ออมทรัพย์ บจก. โปรซอฟท์ คอมเทค
หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) มาที่
แผนกการเงินและบัญชี อีเมล์ : accountcm@prosoft.co.th
โทร. : 02-096-4900 กด 5

2. ชำระโดยการจ่ายเป็นเช็ค

 1. จ่ายเป็น เช็ค ในนามของ "บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด"
  ที่อยู่ 633 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  แผนที่บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
 2. นำเช็คฝากเข้าธนาคารของ "บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด" ตามรายละเอียดด้านบน “ต้องเป็นเงินสกุลบาท เท่านั้น”
  พร้อมเขียนรายละเอียดดังนี้
  ระบุชื่อบริษัท และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
  ระบุชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (บริษัทลูกค้า)
  ระบุชื่อผู้รับเอกสารให้ Attn : แผนกการเงินและบัญชี

3. ชำระโดยตรงกับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

 1. ชำระเป็นเงินสด
 2. ชำระเป็นเช็ค
ถ้ามาชำระที่บริษัทฯ กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตัวจริง) มาด้วยเพื่อรับใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน

4. การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นค่าบริการ โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม

“บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด” เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538104710
633 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่บริษัททางบริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน หลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง

 หมายเหตุ :

กรณีที่บริษัทของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ กรุณาส่ง ภพ.09 มาที่
ผนกการเงินและบัญชี  Email : accountcm@prosoft.co.th , โทร. : 02-096-4900 กด 5  
ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสารให้ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์