Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำกัด

                                
  "โปรแกรม WINSpeed เป็นระบบการทำงานใช้งานง่าย รวดเร็ว แบ่งเป็นหมวดหมู่
และแยก Job แยกแผนกที่ชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชีที่ง่ายขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องเอกสารบัญชีที่ยุ่งยากและซับซ้อน รูปแบบโปรแกรมดูสวยงาม
ใช้งานสะดวก พร้อมทั้งฟอร์มและรายงานสามารถ Design  เองได้ เพื่อรองรับกับ
การทำงานของบริษัทได้ดี"

  คุณกมลวรรณ  เย็นประสิทธิ์
ตำแหน่ง : supervisor
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองจากต่างประเทศ                                                      

 ทุนจดทะเบียน :  60,000,000 บาท     
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"การตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชีที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเอกสารบัญชีที่ยุ่งยากและซับซ้อน รูปแบบโปรแกรม ดูสวยงาม
ใช้งานสะดวก พร้อมทั้งฟอร์มและรายงานสามารถ Design เองได้ เพื่อรองรับกับการทำงานของบริษัท

 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
 "โปรแกรม WINSpeed เป็นระบบการทำงานที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว แบ่งเป็นหมวดหมู่ และแยก Job แยกแผนกที่ชัดเจน
ส่งผลให้การดำเนินงานภายในบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น
"       

 เกี่ยวกับบริษัท:
www.bananait.com บทความโดย : คุณกมลวรรณ  เย็นประสิทธิ์ บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftwinspeed.com
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai