Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL ให้กับรหัสสินค้าระบบ IC สำหรับวิธีการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual มีขั้นตอนก

วิธีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL ให้กับรหัสสินค้าระบบ IC สำหรับวิธีการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

ขั้นตอนการทำเอกสารเชื่อม GL ระบบ IC ในกรณีที่มีการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual ยกตัวอย่างเช่น กำหนดเอกสารเชื่อมหน้าจอบันทึกเบิก โปรแกรมจะเชื่องผังบัญชี (ดังรูป)โดย
DR ต้นทุนสินค้า ตรง tab รหัสบัญชี (อ้างถึงรหัสบัญชีที่ได้กำหนดไว้ในรหัสสินค้า)
CR สินค้าคงเหลือ ตรง tab รหัสบัญชี (อ้างถึงบัญชีเดบิตที่ได้กำหนดไว้รหัสสินค้า)
ทั้งนี้ ตัวหนังสือที่ Mark สีแดงไว้ จะต้องไปทำการผูกชุดบัญชีของสินค้า โดยไปที่ระบบ EM / IC Set up /กำหนดรหัสสินค้า /ตรง tab account ให้ทำการเชื่อมชุดบัญชี ดังรูปหลังจากที่ทำการบันทึกเอสการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกการเคลื่อนไหวสินค้าได้ตามปกติเช่น ซื้อ ขาย เบิก เป็นต้น ยกตัวอย่างคีย์บันทึกเบิกสินค้าเมื่อทำการบันทึกรายการรายวันต่าง ๆ แล้ว ขันตอนต่อมาให้ไปทำการ คำนวนต้นทุน ที่รับบ IC /IC Reprocess &history /Calculate Cost

   

เมื่อทำการ Calculate cost เสร็จแล้วให้ไปที่ ระบบ IC / IC Analysis &history / perpetual cost /เลือกระบบที่ต้องการ post เช่น เบิก ระบุวันที่และเลขที่เอกสารที่ต้องการ Post / แล้วเลือกทำการ Post Cost /ดังรูป

 

หลังจากที่ทำการ Post cost เสร็จ สามารถตรวจสอบ การคำนวนต้นทุนให้ได้ที่ Tab Transaction ดังรูปหลังจากนั้นให้ทำการ ติ๊กเลือก Post ดังรูป

 

เลือกรายการที่ต้องการ Post ระบุวันที่ , เลขที่เอกสารที่ต้องการ Post / เลือก Post


จะได้ข้อมูลดังรูป

 

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai