Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการตรวจสอบและวิธีการแก้ไขการ Post GL

วิธีการตรวจสอบและวิธีการแก้ไขการ Post GL สามารถตรวจสอบและแก้ไขอย่างไรบ้าง

ตรวจสอบที่ EM/General Setup/General Option/ตรวจสอบที่ Post GLมี 2 แบบ ได้แก่
1. Real Time Post คือ การ Post ข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่จัดเก็บข้อมูลแล้ว
2. Batch Post คือ การ Post รายการบัญชีไประบบแยกประเภทภายหลังจากการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ซึ่งสามารถเลือกช่วงการ Post รายการได้
1.1 ลูกค้าต้องการให้ Post GL ทันทีที่หน้าจอที่บันทึกให้เลือก Post GL แบบ Real Time Post และวิธีการบันทึกต้องเลือกแบบ Periodic


   

1.2. ตรวจที่ EM/GL Setup/ กำหนดรหัสบัญชีรวม ดูว่าผูกผังบัญชีครบทุกตัวที่ต้องการ Post GL หรือไม่

   

1.3 ตรวจที่ EM/GL Setup/กำหนดเอกสารเชื่อม GL ดูว่าระบบที่ต้องการให้ Post GL มีการกำหนดรูปแบบการ Post หรือไม่ ถ้ายังไม่มีให้กำหนดรูปแบบการ Post Gl ให้เรียบร้อย

   

1.4 เข้าเมนู EM/GL Setup/GL Option การ Post GL แบบรวม คือ การ Post GLหลายๆเอกสารเข้าเมนูข้อมูลรายวันเป็นเอกสารเดียว แบบแยก คือ การ Post GLแยกตามเอกสารเข้าเมนูข้อมูลรายวันกรณีที่ต้องการให้ Post GL ที่หน้าจอบันทึกทันทีให้เลือกแยก

                        

1.5 เมื่อตรวจสอบครบทั้งหมดแล้วให้ไปหน้าจอที่ต้อง Post GL เช่น ขายเชื่อไปที่ Tab GL ติ๊ก Post GL ดูที่รูปแบบการ Post ให้เลือกชื่อที่ตั้งค่าไว้ที่เอกสารเชื่อม GL Click ลูกศรสีเขียว โปรแกรมก็จะทำการ Post GL ให้

   

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai