Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
บริษัท สยามโตชู จำกัด

"บริษัทของเราเป็นบริษัทผลิตเครื่องขัดผิวโลหะ สนใจอยากได้โปรแกรมบัญชีเพื่อมาใช้ในบริษัท ซึ่งได้ตัดสินใจใช้โปรแกรม Prosoft WINSpeed ซึ่งตัวโปรแกรมมีฟังก์ชั่นการทำงานที่คลอบคลุมตามความต้องการของบริษัท และได้รับการให้บริการในส่วนของการนำเสนอโปรแกรมเป็นอย่างดี ราคาเหมะสม เมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับ"เข้าชม : 3168
บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด

"บริษัทสนใจอยากเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีใหม่ ซึ่งทราบว่าซอฟท์แวร์ Prosoft WINSpeed มีชื่อเสียงในด้านของโปรแกรมบัญชีและมีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย มีการพัฒนา Version อย่างต่อเนื่อง Prosoft WINSpeed สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี"เข้าชม : 3205
บริษัท มอสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

"บริษัทต้องการลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และระบบที่สามารถช่วยเชื่องโยงระหว่างคลังสินค้าได้ จึงเลือกใช้โปรแกรม Prosoft WINSpeed ของโปรซอฟท์ ที่ช่วยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างคลังสินค้าและสำนักงานใหญ่ได้ตามที่ต้องการ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ลดปัญหาต่างๆ อีกมากมายที่จะตามมาภายหลังได้เป็นอย่างดี การรายงานแบบฟอร์มสามารถรองรับการทำงาน และสามารถเช็ค Stock สินค้าได้แบบ Real Time ทำให้สะดวก ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลได้อย่างขัดเจน"เข้าชม : 3417
บริษัท โฮมฮับ จำกัด

"การบริหารงานในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่งทางเราต้องการขยายสาขาธุรกิจ ยิ่งเป็นอุปสรรคทางด้านระบบการจัดการที่จะสามารถบริหารตรงตามมาตราฐานอย่างครอบคลุมยิ่งเป็นไปได้ยากแต่เมื่อได้ใช้ Prosoft WinSpeed กลับทำให้ปัญหาที่กังวลหมดไปด้วยระบบการทำงานที่หลากหลาย เชื่อมต่อได้หลายที่ สามารถดึงข้อมูลเรียกดูรายงานและการตรวจสอบการทำงานเก็บเอกสารก็ง่ายสะดวกรวดเร็วเหมาะกับธุรกิจของคนไทย เพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อระบบงานของเราส่วนหนึ่งพัฒนา จึงทำให้ระบบงานทุกๆ ส่วนของเราพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพ"เข้าชม : 3859
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

"ต้องการ Software ที่สามารถช่วยให้ระบบการทำงานง่ายขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเอกสารบัญชีที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และแผนงานตามระบบที่ต้องการให้รวดเร็วสำหรับ Software Prosoft WINSpeed มีการเชื่อมต่อ link ข้อมูลได้ในหลายระบบ process ทำให้เราสามารถติดต่อเรื่องเอกสารสำคัญ แต่ละแผนกได้เร็วขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง และไม่ขาดตกบกพร่อง ระบบการทำงานของโปรแกรมสามารถตอบโจทย์ได้ดี และสามารถ customize ได้เพิ่มเติม"เข้าชม : 2532
บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

"สามารถลดขั้นตอนการทำงานระบบบัญชี เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และใช้งานง่าย กรณีที่เรียกรายงานแต่ละระบบจัดเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลแสดงถูกต้องและแม่นยำเมื่อเรียกดูรายงาน อีกทั้งสามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบได้อีกด้วย โปรแกรมยังรองรับการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน จึงทำให้ง่ายต่อการทำงานแต่ละแผนกในองค์กร"เข้าชม : 330
บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำกัด

"โปรแกรม WINSpeed เป็นระบบการทำงานใช้งานง่าย รวดเร็ว แบ่งเป็นหมวดหมู่ และแยก Job แยกแผนกที่ชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชีที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเอกสารบัญชีที่ยุ่งยากและซับซ้อน รูปแบบโปรแกรมดูสวยงาม ใช้งานสะดวก พร้อมทั้งฟอร์มและรายงานสามารถ Design เองได้ เพื่อรองรับกับการทำงานของบริษัทได้ดี"เข้าชม : 281
บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ (1985) จำกัด

"โปรแกรม WINSpeed เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีความยืดหยุ่น มีระบบผังบัญชีที่ครอบคลุม สามารถสร้างงบการเงินสร้างรายการบัญชี ซึ่งรองรับกับการทำงานของบริษัทที่มีทั้งการจัดทำบัญชีและการบริหารการขาย สามารถออกบิลใบกำกับภาษี สามารถ design form หรือรายงาน ทำให้การทำงานง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น"เข้าชม : 273
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด

"หลักจากที่บริษัทนำโปรแกรม WINSpeed เข้ามาใช้งาน ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานลงได้มาก การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถตรวจสอบเอกสารระบบบัญชี ระบบการซื้อ-ขายสินค้า และระบบคลังสินค้าที่ใช้ในการควบคุมสต็อกสินค้าได้ดี และทำงานง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากต่อการนับสต็อกสินค้า"เข้าชม : 195
บริษัท พี.เอส.บี. จำกัด

"การจัดการทำงานภายในบริษัทเป็นระบบมากขึ้น เช่น เอกสารถ้าเดินหน้าแล้วจะทำการยกเลิกต้นทางต้องมีการถอยเอกสารก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการได้ ทำให้ง่ายในการ Recheck ข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ลดความผิดพลาด User Error เนื่องจากมีระบบ Approve กับ Audit ที่ช่วยตรวจสอบ ติดตั้งโปรแกรม WINSpeed ได้ง่ายให้เวลาไม่นานมาก Format Report ให้เรียกที่ส่วนกลางได้ ทำให้เมื่อมีการปรับ Format Report แล้วทำให้ User ทุกคนได้ Format ที่เหมือนกัน"เข้าชม : 185
  1  |  2  | Next
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai