บริษัท ไทย โอโออิ ยามาโมโต้ จำกัด

บริษัท ไทย โอโออิ ยามาโมโต้ จำกัด

  • โปรแกรม Prosoft WINSpeed มีรายงานที่หลากหลายทั้งภายใน ภายนอก ตรงตามหลักสรรพากร และหลักการบัญชี
คุณศิริพร คุโณภาส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารสด ได้เริ่มดำเนินกิจการในย่านค้าขายของเมืองโอซาก้า ตั้งแต่ปีคังเอที่ 7 (ค.ศ 1630) จากการจับปลาจากแม่น้ำในเขตโอมิและนำมาแปรรูปที่จังหวัดเกียวโต ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำเข้า สินค้าที่มีความปลอดภัย และความเชื่อใจในคุณภาพ ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิตทั้งในญี่ปุ่น และต่างประเทศ ทางบริษัทมีปณิธานในการทำธุรกิจตามอย่างพ่อค้าชาวโอมิ ด้วยหลักการ "Sanpouyoshi" หรือ "การทำธุรกิจด้วยใจบริการ" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาธุรกิจอาหารให้กว้างไกลด้วยการดำเนินงานที่รวดเร็ว ท้าทาย และคิดสร้างสรรค์สินค้าอย่าง ต่อเนื่อง ปัจจุบันทางบริษัทได้ดำเนินงานเพื่อให้สินค้าได้เป็นที่ชื่นชอบ และพอใจต่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย"

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการจัดระบบการทำงาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงานลง"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://ooiyamamoto.com

บทความโดย :คุณศิริพร คุโณภาส บริษัท ไทย โอโออิ ยามาโมโต้ จำกัด
 2708
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์