บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด

บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด

  • "โปรแกรม Prosoft WINSpeed ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ทำงานได้อย่างรวดเร็ว"
คุณจรรยา นิจถาวร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์หูฟังอิเล็คทรอนิกส์"

ทุนจดทะเบียน :4,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"Software ตอบสนองในด้านความรวดเร็วในการทำงาน ลดระยะเวลา ลดต้นทุนทางบัญชี และการทำงานเป็นระบบ จะช่วยให้การทำงานมีความสะดวกสบายมากขึ้น"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรม Prosoft WINSpeed ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาในการทำงาน การเรียกใช้รายงานมีความสะดวก รวดเร็ว"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.systems2000.co.th/

บทความโดย :คุณจรรยา นิจถาวร บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด
 958
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์