บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด

บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด

                             
  "โปรแกรม WINSpeed เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มี Interface ที่แยกเป็นสัดส่วน  
มีระบบทำการ Posting แบบ Real Time หลังการบันทึกรายการ ทำให้สามารถ
เรียกดูรายงานทาง General Ledger ได้ทันที สะดวกและตอบโจทย์การใช้งาน
ได้ดี"

  คุณ อิสรีย์ พฤทธิ์ตระกูล
ตำแหน่ง : Executive Vice President, Accounting & Finance
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ให้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง 2 รูปแบบ คือ สื่อวิทยุภายในโมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อ
(instore radio) อาทิเช่น BIG C /  Family Mart / Maxvalu / Maxvalu Tanjai / mini BIG C /  7-Eleven
ให้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงด้วยเทคโนโลยีและระบบการจัดการแบบครบวงจร                                 
 ทุนจดทะเบียน :  47,500,000 บาท      จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
"ราคาและคุณสมบัติของ Software สมเหตุสมผล มีระบบการทำงานที่ชัดเจน ใช้งานง่าย ครอบคลุมการทำงาน
และประสบการณ์ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ


 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
 "สามารถบันทึกรายการทางด้านการเงิน ด้านบัญชีและออกรายงานเพื่อการดำเนินงานที่รวดเร็วและช่วยในการตัดสินใจ
ได้ดีถูกต้อง แม่นยำ"       

 เกี่ยวกับบริษัท:
 www.nextcompany.co.th


 บทความโดย : คุณอิสรีย์ พฤทธิ์ตระกูล บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด
 1158
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์