บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด

บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด

  • "โปรแกรม WINSpeed เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มี Interface ที่แยกเป็นสัดส่วน มีระบบทำการ Posting แบบ Real Time หลังการบันทึกรายการ ทำให้สามารถ เรียกดูรายงานทาง General Ledger ได้ทันที สะดวกและตอบโจทย์การใช้งาน ได้ดี"
คุณ อิสรีย์ พฤทธิ์ตระกูล
ตำแหน่ง : Executive Vice President, Accounting & Finance
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง 2 รูปแบบ คือ สื่อวิทยุภายในโมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อ (instore radio) อาทิเช่น BIG C / Family Mart / Maxvalu / Maxvalu Tanjai / mini BIG C / 7-Eleven ให้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงด้วยเทคโนโลยีและระบบการจัดการแบบครบวงจร

ทุนจดทะเบียน :47,500,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"ราคาและคุณสมบัติของ Software สมเหตุสมผล มีระบบการทำงานที่ชัดเจน ใช้งานง่าย ครอบคลุมการทำงาน และประสบการณ์ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"สามารถบันทึกรายการทางด้านการเงิน ด้านบัญชีและออกรายงานเพื่อการดำเนินงานที่รวดเร็วและช่วยในการตัดสินใจ ได้ดีถูกต้อง แม่นยำ"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.nextcompany.co.th

บทความโดย :คุณอิสรีย์ พฤทธิ์ตระกูล บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด
 2772
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์