บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัดบรรยากาศการอบรมนอกสถานที่ ณ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด คือผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตาม และบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมุ่งมั่นที่จะออกแบบและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในการให้บริการโทรคมนาคม, software, เครือข่ายสื่อสารข้อมูลต่างๆ, application ทั้งบน mobile , web และ desktop รวมทั้งการ integrate ระบบ IT และ telecom อันเกิดจาก การวิจัยและพัฒนา จนปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ


 1682
ผู้เข้าชม

บรรยากาศการอบรม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์