บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบรรยากาศการอบรมนอกสถานที่ ณ บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วันที่ 21 ตุลาคม 2558


บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2516 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ประกอบธุรกิจธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า Consumer Electronic และผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยบริษัทได้พัฒนาสินค้าและคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องจากทักษะความเชี่ยวชาญของบริษัทที่สะสมมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี จนเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า Consumer Electronic ในประเทศไทย บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ

 2165
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์