คำศัพท์ทางบัญชี หมวด H

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด Hอักษร    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z

คำศัพท์                                                                                           ความหมาย

hire
 
ค่าจ้าง, ให้เช่า
hire charge
 
ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า
hire purchase
 
เช่าซื้อ
historical
 
ยอดยกมา
historical cost
 
ราคาทุนเดิม
historical cost principle
 
หลักราคาทุนเดิม
holding company
 
บริษัทใหญ่

ที่มา : www.buncheeaudit.com
 91
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์