คำศัพท์ทางบัญชี หมวด J

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด Jอักษร    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z

คำศัพท์                                                                                                 ความหมาย

job
 
งาน
job card
 
ใบสั่งงาน
job cost
 
ต้นทุนงานสั่งทำ
job costing
 
วิธีต้นทุนงานสั่งทำ
job order costing
 
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
job sheet
 
ใบลงเวลาทำงาน
joint cost
 
ต้นทุนร่วม
joint venture
 
การร่วมค้า
journal
 
สมุดบัญชีรายวัน
journal voucher
 
ใบสำคัญรายวันทั่วไป

ที่มา : www.buncheeaudit.com
 65
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์