บริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด

บริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด

 

   Service เป็นคนไทย และในส่วนของค่าใช้จ่ายราคาไม่สูงมากนัก


   คุณนิติยา กาแก้ว
   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก บริษัทได้สั่งสมความชำนาญ ประสบการณ์และได้นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ เพื่อผลิตกระดาษลูกฟูกที่ได้มาตรฐาน และผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั่วประเทศปัจจุบัน 

ทุนจดทะเบียน : 260,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a
สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการนำมาช่วยในเรื่องการจัดการข้อมูลของแต่ละส่วนงานให้ดีขึ้น ต้องการเรียกดูรายงาน และต้องการลดขั้นตอนในการทำงาน"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ช่วยให้สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ และต้นทุน ของสินค้าคงเหลือ ตามลักษณะการคิดต้นทุนที่บริษัทกำหนดได้แบบ Real Time และช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.orientcontainers.com

บทความโดย :คุณนิติยา กาแก้ว บริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด
 712
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์