บริษัท ฐิโต จำกัด

บริษัท ฐิโต จำกัด

  • โปรแกรม Prosoft WINSpeed ใช้งานได้สะดวก แยกการใช้งานเป็นระบบ
  • สามารถเลือกใช้รายงานได้ตามที่ต้องการ 
คุณพรทิพา  จิรเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้ห้องประชุม คุณภาพดี

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากลักษณะรูปแบบโปรแกรม ใกล้เคียงกับโปรแกรมขนาดใหญ่ที่องค์กรขนาดใหญ่ใช้กัน"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ช่วยให้ธุรกิจสามารถเก็บข้อมูลทางการบัญชี และการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ และการตัดสินใจได้อย่างดี"

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย :คุณพรทิพา  จิรเจริญ บริษัท ฐิโต จำกัด
 75
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์