Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการกำหนดรูปแบบเช็ค (Design Cheque)

บันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายที่รายการรายวันโดยจ่ายเป็นเช็คเมื่อสั่ง print เช็คแล้วไม่มีรูปแบบเช็ค มีแต่ข้อความตัวหนังสือต้องทำอย่างไรให้ไปทำการกำหนดที่ ระบบ Enterprise Manager / CQ Setup / กำหนดรหัสธนาคาร / แล้วเลือกธนาคารที่เราทำการจ่าย แล้วให้เลือกรูปแบบเช็ค

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai