Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

รายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มรูปแบบหัวเอกสาร ฉบับที่ 4 สำเนาติดเล่ม สำหรับผู้หักภาษี ณ

รายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มรูปแบบหัวเอกสาร ฉบับที่ 4 สำเนาติดเล่ม สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน จะมีวิธีการสั่งพิมพ์อย่างไร

สามารถเลือก Range ข้อมูล ฉบับที่ 4 ได้ที่หน้าต่างพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย   ตามรูปแบบที่ 1  โดยคลิกที่เครื่องหมายถูหน้าช่องที่ต้องการ และเลือกช่วงข้อมูลจากนั้นสั่งพิมพ์เอกสารตามปกติ
ตัวอย่างภาพที่ 1ตัวอย่างภาพที่ 2  แสดงตัวอย่างข้อความไว้ที่ด้านบนฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai