Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการกำหนดภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ(สินค้าประเภทบริการ)

วิธีการกำหนดภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ(สินค้าประเภทบริการ)

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดผูกผังบัญชีภาษีขาย โดยเลือกระบบ Enterprise Manager เมนู GL Setup หน้าจอกำหนดรหัสบัญชีรวม
เมื่อได้รายละเอียดตามหน้าจอแล้วให้กำหนดรหัสผังบัญชีภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนด ชำระ และทำการกำหนดรหัสผังบัญชีของภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ หรือด้านซื้อสินค้าประเภทบริการ 

             

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อบันทึกรายการขายสินค้าประเภทบริการให้มาระบุที่ Tab more ในช่องของประเภทสินค้าให้กำหนดเป็นสินค้าประเภทบริการ

             

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการบันทึกรายการลงบัญชีขายสินค้าประเภทบริการ มาคลิกเลือก Tab GL

               


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai