Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการออกแบบ (Design) เพิ่มที่อยู่ของสถานที่รับของฟอร์มใบสั่งซื้อ จาก Tab more ของหน้าจอใบสั่งซื้อ

วิธีการออกแบบ (Design) เพิ่มที่อยู่ของสถานที่รับของฟอร์มใบสั่งซื้อ จาก Tab more ของหน้าจอใบสั่งซื้อ จะมีวิธีการอย่างไร


มีขั้นตอนดังนี้ 
 ข้อมูลสถานที่ส่งของ
เมื่อ design ฟอร์มให้ดึง Colum ชื่อว่า  “receiveplace1 : !”  และ  “receiveplace2 : !”  ด้วยกัน 
1.Column :  receiveplace1 : !   เมื่อกำหนดข้อมูลในส่วนที่ต้องการจัดวางได้แล้วกด o.k. ข้อมูลที่จะนำมาแสดงที่ฟอร์มคือ ข้อมูลส่วนของ ที่อยู่ 


  

 ข้อมูลส่วนของที่อยู่ที่กำหนดไว้ที่ Tab more  รหัสสถานที่รับของ
 ส่วนของฟอร์มที่ได้จัดวางข้อมูลไว้ให้แล้ว ดังภาพ2.Column :  receiveplace2 : !   เมื่อกำหนดข้อมูลในส่วนที่ต้องการจัดวางได้แล้วกด o.k. ข้อมูลที่จะนำมาแสดงที่ฟอร์มคือ ข้อมูลส่วนของ แขวง, เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์, แฟกส์, ชื่อผู้รับของ ข้อมูลส่วนของที่อยู่ที่กำหนดไว้ที่ Tab more  รหัสสถานที่รับของ
 ส่วนของฟอร์มที่ได้จัดวางข้อมูลไว้แล้ว ดังภาพService
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai