Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการสั่งพิมพ์ซองจดหมายของลูกค้าเพื่อจัดส่งเอกสารให้กับลูกค้า มีวิธีการอย่างไร

วิธีการสั่งพิมพ์ซองจดหมายของลูกค้าเพื่อจัดส่งเอกสารให้กับลูกค้า มีวิธีการอย่างไร

ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ซองจดหมายที่แสดงที่อยู่ของบริษัทและชื่อที่อยู่ของลูกค้าสามารถทำได้โดยไปที่
 Account Receivable / AR Form /พิมพ์ซองจดหมาย  ซึ่งมี option ต่าง ๆให้เลือกโดย มี
- Addr option หมายถึงสามารถเลือกได้ที่ที่อยู่ตาม ภพ.20  หรือที่อยู่ที่ติดต่อ ที่ได้กำหนดไว้ ที่รหัสลูกหนี้
- เลือกตากรหัสลูกค้า , รหัสประเภทลูกค้า , รหัสประเภทธุรกิจลูกค้า ,
- รูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ  เช่นคำขึ้นต้นสามารถเลือกได้  เช่น เรียน , กราบเรียน ,กรุณาส่ง ,กรุณานำส่ง , นำส่ง , ส่ง
- สามารถเลือกพิมพ์ซองได้ตามแนวนอน , แนวตั้ง  หรือสามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นภาษาอังกฤษซึ่งหากมีการกำหนดไว้ที่กำหนดรหัสลูกหนี้ 
-สามารถเลือกได้จะให้ แสดงที่อยู่บริษัทหรือไม่แสดงที่อยู่ของบริษัท 


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai