Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการเพิ่มรูปแบบเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์แบบใหม่ (ส่วนของวันที่เป็นตาราง ) จะมีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการเพิ่มรูปแบบเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์แบบใหม่ (ส่วนของวันที่เป็นตาราง ) จะมีขั้นตอนอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป)


มีขั้นตอนดังนี้
กำหนดรูปแบบที่ ระบบ Enterprise Manager > CQ Setup > เมนูกำหนดรหัสธนาคาร
1.เลือกรหัสธนาคารไทยพาณิชย์  click ที่ช่อง รูปแบบเช็ค 2.เลือกรูปแบบ ชื่อ  siam commercial bank-2 


4.รูปแบบเช็คแบบใหม่จะแสดงตัวอย่างให้ดังภาพ  จากนั้น save เพื่อบันทึกรูปแบบเช็คแบบใหม่


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai