Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการเรียกรายงานแสดงรายละเอียดลูกค้าตามพนักงานขาย มีวิธีการอย่างไร

วิธีการเรียกรายงานแสดงรายละเอียดลูกค้าตามพนักงานขาย มีวิธีการอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้
โปรแกรมมีรายงานรองรับ สามารถเรียกดูรายงานได้ที่ระบบ Enterprise Manager / AR Setup / กำหนดรหัสลูกค้า 
ขั้นตอนการเรียกดูรายงาน
1. ไปที่ระบบ Enterprise Manager / AR Setup / กำหนดรหัสลูกค้า  /กดที่ ปุ่ม Preview


    

หน้าต่างเลือก Rang รายงานรายละเอียดลูกค้า
Report Options กดเพื่อเลือก รูปแบบ Report ว่าต้องการให้เรียงตามรูปแบบใด มีให้เลือก รูปแบบดังนี้
-เรียงตามลูกค้า
-เรียงตามเขตการขาย
-เรียงตามพนักงานขาย
Date Options เลือกช่วงเวลาจะมีผลกับวันที่กำหนดรหัสลูกค้า ว่า ต้องการเรียกดูลูกค้าที่เริ่มต้นเป็นลูกค้ากันมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ซึ่งที่ช่องนี้ ให้เลือกเป็น Rang และไม่ต้องระบุวันที่ เพื่อให้โปรแกรมเรียกข้อมูลวันที่เปิดกว้างออกไป 
รหัสพนักงานขาย หากต้องการดูตามพนักงานรายบุคคลหรือเรียกดูจากพนักงานทั้งหมดก็ได้


          

3. รูปแบบรายงาน   จะแสดงรูปแบบเริ่มต้นที่ชื่อ พนักงานขายก่อน  หากแสดงชื่อพนักงานขายเป็น None หมายความว่า รหัสลูกค้ายังไม่มีได้กำหนดพนักงานขายที่ Tab sale ไว้

  


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai