Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บริษัท อะลินโกะ สแคฟโฟลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ทำให้ระบบการทำงานง่ายขึ้น
สามารถบริหารจัดการสินค้าทั้งการซื้อการขาย การควบคุมคลังสินค้า
รวมถึงการจัดทำบัญชีได้ในขั้นตอนเดียว"


  คุณสมบัติ คดีธรรม
ตำแหน่ง : Accounting 
 

............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้า ส่งออก จำหน่าย นั่งร้านเหล็ก นั่งร้านอลูมิเนียม และสินค้าประเภทเดียวกัน"                                   

 ทุนจดทะเบียน :  212,000,000  บาท    
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกัน 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยให้บริษัทฯ จัดการระบบการทำงานได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่การเปรียบเทียบราคา
การสั่งซื้อ การขาย การควบคุมคลังสินค้า
 ระบบการเงินและบัญชี"  
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:
http://www.alincoscaffold.co.th/
                            
บทความโดย : คุณสมบัติ คดีธรรม บริษัท อะลินโกะ สแคฟโฟลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftwinspeed.com
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai